Bluetooth Stereo Headset - Информация за слушалката

background image

Информация за слушалката
Със стерео Bluetooth слушалката Nokia BH-221 можете да осъществявате

повиквания със свободни ръце, да се наслаждавате на любимата си музика и да

слушате радио в движение. Слушалката лесно се съчетава с други съвместими

устройства и можете плавно да превключвате между музика и повиквания.

Няма никел в повърхността на устройството.

Предупреждение:

Този продукт може да съдържа малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки

деца.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече

метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители

близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде

изтрита.

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно настоящото ръководство

за потребителя. Прочетете също и ръководството за потребителя на

устройството, което свързвате към този продукт.