Bluetooth Stereo Headset - Грижи за устройството

background image

Грижи за устройството
Работете внимателно с устройството, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да

запазите гаранцията си валидна.

Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат

минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, оставете го да

изсъхне.

Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и

електронните компоненти могат да се повредят.

Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсят експлоатационния

срок на устройството, да повредят батерията и да деформират или разтопят някои пластмаси.

Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си

температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.

Не се опитвайте да отваряте устройството.

Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите,

приложими към радиосъоръженията.

Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки

и механични части.

Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.