Bluetooth Stereo Headset - Промяна на силата на звука или усилване на басите и високите честоти

background image

Промяна на силата на звука или усилване на басите и високите честоти

Промяна на силата на звука
Използвайте клавишите за сила на звука.
Можете да промените силата на звука и от свързаното устройство, ако тази

функция се поддържа.

Усилване на ниско- или високочестотните звуци

1 Натиснете едновременно и и след това натиснете или , за да

разгледате опциите за настройка.

2 Натиснете , за да изберете

Adjust bass and treble

, след което изберете

Bass

boosting

или

Treble boosting

.

9