Bluetooth Stereo Headset - Изтриване на сдвояванията

background image

Изтриване на сдвояванията
Можете ръчно да изтриете от слушалката списъка със сдвоени устройства.

Натиснете и и след това изберете

Възстановяване на фабричните

настройки

. След като настройките се нулират, се включва режимът на сдвояване.