Bluetooth Stereo Headset - Отстраняване на неизправности

background image

Отстраняване на неизправности
Не можете да свържете слушалката със съвместимо устройство? Уверете се, че

слушалката е заредена, включена и сдвоена с устройството.

Слушалката е спряла да работи? Включете зарядното устройство в електрически

контакт и след това включете слушалката към зарядното устройство.