Bluetooth Stereo Headset - Смяна на езика

background image

Смяна на езика
Можете да изберете кой език да се използва.

1 Натиснете едновременно и и след това натиснете или , за да

разгледате опциите за настройка.

2 Натиснете , за да изберете

Change language

, след което изберете езика.