Bluetooth Stereo Headset - Зареждане на батерията

background image

Зареждане на батерията
Преди да използвате слушалката, трябва да заредите батерията.

Когато зарядът на батерията е слаб, слушалката издава звуков сигнал на всеки 5

минути и мига на дисплея. Когато батерията се зарежда, индикаторът свети.

1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2 Свържете кабела на зарядното устройство към микро USB конектора на

слушалката. Когато батерията е напълно заредена, светлинният индикатор

угасва.

3 Изключете зарядното устройство от слушалката и след това от електрическия

контакт.

Когато изключвате захранващия кабел на зарядно устройство, хванете и

дръпнете щепсела, а не кабела.

Напълно заредената батерия може да издържи до 7 часа разговор, до 7 часа

възпроизвеждане на музика или до 150 часа в режим на готовност.

Проверка на заряда на батерията
Натиснете . Нивото на заряд на батерията се показва на екрана.

Има достатъчно заряд.

Може скоро да се наложи да заредите батерията.

Заредете батерията.

4