Bluetooth Stereo Headset - Индикатори на дисплея

background image

Индикатори на дисплея
Слушалката има дисплей, който ви дава цялата необходима информация. Според

това какво правите и според модела на вашия телефон, той ви показва името на

свързаното устройство, името или телефонния номер на повикващия, заглавието

на песента, която слушате, и честотата и името (ако е налично) на

радиостанцията.

Общи индикатори

Свързани сте с устройство, което поддържа профила A2DP, например

музикален плеър.

Свързани сте с устройство, което поддържа профила "свободни ръце"

(HFP), например телефон.

Слушалката е успешно сдвоена или свързана.

Слушалката търси Bluetooth устройства.

Индикатори за батерията

Батерията е напълно заредена.

Зарядът на батерията е на средно ниво.

Зарядът на батерията е на ниско ниво.

Батерията е напълно изтощена.

Индикатори за плеъра и FM радиото

Търсите радиостанции надолу, сред достъпните честоти.

Търсите радиостанции нагоре, сред достъпните честоти.

Плеърът работи.

Плеърът е на пауза.

Плеърът превърта назад.

Плеърът превърта бързо напред.

5

background image

Индикатори за повикванията

В момента провеждате разговор.

Има задържано повикване.

Някой ви звъни.

Вие звъните на някого.

Индикатори за настройките и помощта

Възстановяване на фабричните настройки.

Следваща настройка.

Предишна настройка.

Елементът е избран.

Елементът не е избран.