Bluetooth Stereo Headset - Осъществяване и приемане на повиквания

background image

Осъществяване и приемане на повиквания

Когато осъществявате и приемате повиквания, дръжте микрофона близо до

устата си.

Осъществяване на повикване
Когато слушалката е свързана с вашия съвместим телефон, осъществявайте

повиквания с телефона така, както обикновено.

Отговор или прекратяване на повикване
Натиснете .

Отхвърляне на повикване
Натиснете два пъти.

Можете да наберете отново последния набран номер, ако телефонът поддържа

тази функция със слушалката.

Повторно набиране на последния набран номер
Когато няма активно повикване, натиснете два пъти.

Прехвърляне на повиквания между слушалката и телефона
Натиснете и задръжте за 2 секунди.