Bluetooth Stereo Headset - Слушане на радио

background image

Слушане на радио

Включване и изключване на радиото
Използвайте FM превключвателя.

Сканиране за достъпни станции
Натиснете и задръжте или .

Смяна на честотата ръчно
Натиснете или .