Bluetooth Stereo Headset - Сдвояване и свързване на слушалката чрез NFC

background image

Сдвояване и свързване на слушалката чрез NFC
С Комуникацията на близко разстояние (NFC) можете лесно да сдвоите и свържете

слушалката със съвместимо устройство. Ако устройството поддържа NFC,

включете неговата функция NFC и след това докоснете NFC зоната на слушалката

с NFC зоната на устройството. Слушалката се включва и се свързва с вашето

устройство автоматично. Чрез NFC можете също да прекъснете връзката със

слушалката. Подробна информация за NFC ще намерите в ръководството за

потребителя на устройството.

Ако устройството не поддържа NFC, сдвоете слушалката ръчно.