Bluetooth Stereo Headset - Сдвояване и свързване на слушалката

background image

Сдвояване и свързване на слушалката
Можете да определяте кои устройства да могат да се свързват със слушалката.

Преди да използвате за първи път слушалката със съвместимо устройство, трябва

да я сдвоите и свържете с устройството.