Bluetooth Stereo Headset - Informace o headsetu

background image

Informace o headsetu
Stereoheadset Nokia Bluetooth BH-221 slouží k vyřizování hovorů bez pomoci rukou,

poslechu oblíbené hudby a poslechu rádia na cestách. Headset lze snadno párovat

s kompatibilními zařízeními a umožňuje snadné přepínání mezi hudbou a hovory.

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.

Upozornění:

Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Části výrobku jsou magnetické. K výrobku mohou být přitahovány kovové materiály.

Do blízkosti výrobku neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče

informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Přečtěte

si také uživatelskou příručku k zařízením, která k výrobku připojujete.