Bluetooth Stereo Headset - Přehrávání hudby

background image

Přehrávání hudby
Oblíbenou hudbu můžete poslouchat kdekoli.

Spárujte a spojte headset s telefonem podporujícím profil Bluetooth A2DP a funkcí

hudebního přehrávače nebo s kompatibilním hudebním přehrávačem podporujícím

tento profil.

Chraňte svůj sluch

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš

hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

Přehrávání skladby
Vyberte v hudebním přehrávači skladbu a stiskněte tlačítko .

Pozastavení přehrávání hudby a pokračování
Stiskněte tlačítko .

8

background image

Pokud během poslechu hudby přijímáte příchozí hovor nebo voláte, přístroj

přehrávání hudby pozastaví.

Přehrání další nebo předchozí skladby
Jednou stiskněte tlačítko nebo dvakrát tlačítko .

Návrat na začátek aktuální skladby
Stiskněte tlačítko .

Rychlé procházení aktuální skladbou
Stiskněte a podržte tlačítko nebo .