Bluetooth Stereo Headset - Změna hlasitosti a posílení basů a výšek

background image

Změna hlasitosti a posílení basů a výšek

Změna hlasitosti
Používejte tlačítka hlasitosti.
Pokud to zařízení podporuje, můžete hlasitost měnit i na připojeném zařízení.

Posílení hlubokých nebo vysokých frekvencí

1 Současně stiskněte tlačítka a a poté procházejte možnosti nastavení

stisknutím tlačítka nebo .

2 Stisknutím tlačítka zvolte možnost

Adjust bass and treble

a zvolte možnost

Bass boosting

nebo

Treble boosting

.