Bluetooth Stereo Headset - Péče o přístroj

background image

Péče o přístroj
S přístrojem, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky

ze záruky.

Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi

elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechejte ho zcela vyschnout.

Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho

pohyblivých součástí a elektronických součástek.

Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje,

poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.

Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit

elektronické obvody.

Nepokoušejte se přístroj otevřít.

Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.

Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může

poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.

Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.