Bluetooth Stereo Headset - Recyklace

background image

Recyklace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím

pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů.