Bluetooth Stereo Headset - Symbol přeškrtnutého kontejneru

background image

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že

všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného

sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další

informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.