Bluetooth Stereo Headset - Řešení potíží

background image

Řešení potíží
Nelze headset připojit ke kompatibilnímu zařízení? Zkontrolujte, zda je headset nabit,

zapnut a spárován se zařízením.

Přestal headset fungovat? Zastrčte nabíječku do zásuvky a připojte k ní headset.