Bluetooth Stereo Headset - Vymazání párování

background image

Vymazání párování
Seznamu spárovaných zařízení v headsetu můžete vymazat.

Stiskněte tlačítko a a zvolte možnost

Restore factory settings

. Po vymazání

nastavení přejde headset do režimu párování.