Bluetooth Stereo Headset - Připojení headsetu k přístroji

background image

Připojení headsetu k přístroji
Když headset zapnete, automaticky se připojí k poslednímu zařízení, se kterým byl

používán. Pokud headset tento přístroj nenajde, pokusí se připojit k dalšímu přístroji

ze seznamu spárovaných zařízení.

Pokud váš mobilní telefon nepodporuje profil Bluetooth A2DP pro poslech hudby,

můžete samostatně spárovat headset s hudebním přehrávačem, který tento profil

podporuje.

Seznam spárovaných zařízení v headsetu může obsahovat až 8 zařízení. Headset

můžete připojit ke dvěma kompatibilním zařízením současně: k jednomu (zpravidla

k telefonu), které podporuje profil HFP, a k druhému (zpravidla hudebnímu

přehrávači), podporujícímu profil A2DP.

Ruční připojení headsetu k naposledy použitému přístroji
Pokud není připojeno jiné zařízení, připojíte headset stisknutím tlačítka

k poslednímu použitému zařízení HFP nebo stisknutím tlačítka k poslednímu

použitému zařízení A2DP. Headset jednou pípne.

Přepínání mezi zařízeními při změně zdroje hudby
Pokud máte headset připojen k zařízení podporujícímu profily HFP a A2DP a chcete

přepnout na jiné spárované zařízení podporující profil A2DP, stiskněte a podržte

tlačítko .
Profily HFP a A2DP podporuje mnoho telefonů.