Bluetooth Stereo Headset - První ruční párování headsetu

background image

První ruční párování headsetu
1 Zkontrolujte, zda je headset vypnutý.
2 Zapněte kompatibilní zařízení a zapněte v něm funkci Bluetooth.
3 Zapněte headset.
4 Nastavte ve svém zařízení vyhledávání zařízení Bluetooth. Podrobnější informace

najdete v uživatelské příručce k přístroji.

5 V seznamu nalezených zařízení v přístroji vyberte headset.
6 Pokud vás o to telefon požádá, zadejte kód 0000.

Pokud zařízení headset nenajde, zkontrolujte, zda je zapnut režim párování.

Zapnutí režimu párování

1 Současně stiskněte tlačítka a .

6

background image

2 Stiskněte tlačítko a zvolte možnost

Switch headset discoverable for pairing

new devices

.

V některých zařízeních budete muset po spárování zajistit připojení samostatně.