Bluetooth Stereo Headset - Poslech rádia

background image

Poslech rádia

Zapnutí a vypnutí rádia
Použijte přepínač FM.

Hledání dostupných stanic
Stiskněte a podržte tlačítko nebo .

Ruční změna frekvence
Stiskněte tlačítko nebo .