Bluetooth Stereo Headset - Volání a přijímání hovorů

background image

Volání a přijímání hovorů

Při volání nebo přijímání hovorů držte mikrofon blízko u úst.

7

background image

Volání
Když je headset připojen ke kompatibilnímu telefonu, volejte z něj jako obvykle.

Přijetí nebo ukončení hovoru
Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru
Dvakrát stiskněte tlačítko .

Pokud telefon podporuje opakované vytáčení posledního volaného čísla při

připojeném headsetu, můžete využívat i tyto funkce.

Opakované vytáčení posledního volaného čísla
Když neprobíhá hovor, dvakrát stiskněte tlačítko .

Přepínání hovorů mezi headsetem a telefonem
Na dobu přibližně 2 sekund podržte stisknuté tlačítko .