Bluetooth Stereo Headset - Nabíjení baterie

background image

Nabíjení baterie
Před použitím headsetu musíte nabít baterii.

Když je baterie téměř vybitá, headset každých 5 minut pípne a na displeji bliká .

Během nabíjení baterie kontrolka svítí.

1 Zastrčte nabíječku do elektrické zásuvky.
2 Připojte kabel nabíječky do konektoru microUSB na headsetu. Když je baterie

zcela nabitá, kontrolka zhasne.

3 Odpojte nabíječku od headsetu a poté od elektrické zásuvky.

Když odpojujete nabíječku, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Plně nabitá baterie má energii pro až 7 hodin hovoru, až 7 hodin přehrávání hudby

a až 150 hod. v pohotovostním režimu.

Kontrola nabití baterie
Stiskněte tlačítko . Míra nabití baterie je zobrazena na displeji.

Zařízení má dostatek energie.

Baterii budete muset brzy dobít.

Nabijte baterii.