Bluetooth Stereo Headset - Zapnutí headsetu

background image

Zapnutí headsetu
Na 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko . Headset se automaticky připojí

k poslednímu připojenému zařízení. Pokud jste headset zatím nespárovali s žádným

zařízením nebo jste párování vymazali, přejde do režimu párování.

4

background image

Vypnutí headsetu
Na 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko .

Pokud headset nepoužijete nebo se nepřipojí k přístroji do 30 minut, automaticky se

vypne.