Bluetooth Stereo Headset - Manuel oprettelse af binding til headsettet for første gang

background image

Manuel oprettelse af binding til headsettet for første gang
1 Sørg for, at headsettet er slukket.
2 Tænd den kompatible enhed, og aktivér derefter Bluetooth på den.
3 Tænd headsettet.
4 Indstil enheden til at søge efter Bluetooth-enheder. Læs brugervejledningen til

enheden for at få flere oplysninger.

5 Vælg headsettet på listen over fundne enheder på din enhed.
6 Indtast adgangskoden 0000, hvis du bliver bedt om det.

Hvis enheden ikke kan finde headsettet, skal du kontrollere, at bindingstilstanden er

aktiveret.

6

background image

Aktivering af bindingstilstand

1 Tryk på og på samme tid.
2 Tryk på , og vælg derefter

Switch headset discoverable for pairing new

devices

.

På nogle enheder skal du foretage tilslutningen separat, efter at der er oprettet en

binding.