Bluetooth Stereo Headset - Ændring af sproget

background image

Ændring af sproget
Du kan vælge det sprog, du vil bruge.

1 Tryk på og på samme tid, og tryk derefter på eller for at gennemse

indstillingerne.

2 Tryk på for at vælge

Change language

, og vælg derefter sproget.