Bluetooth Stereo Headset - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet
Før du bruger headsettet, skal du oplade batteriet.

Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, bipper headsettet hvert 5. minut, og

blinker på displayet. Indikatoren lyser, når batteriet oplades.

1 Tilslut opladeren til en stikkontakt i væggen.
2 Tilslut opladerkablet til mikro-USB-stikket på headsettet. Indikatoren slukkes,

når batteriet er fuldt opladet.

3 Tag opladerstikket ud af headsettet og derefter ud af stikkontakten.

Når du frakobler en oplader, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Det fuldt opladte batteri har strøm til op til 7 timer taletid, til op til 7 timer

musikafspilning og op til 150 timer standbytid.

Kontrol af batteriniveauet
Tryk på . Batteriniveauet vises på displayet.

Der er nok strøm.

Batteriet skal muligvis snart oplades.

Genoplad batteriet.