Bluetooth Stereo Headset - Sådan tændes headsettet

background image

Sådan tændes headsettet
Tryk på , og hold den nede i 2 sekunder. Headsettet tilsluttes automatisk den sidst

tilsluttede enhed. Hvis du ikke tidligere har oprettet en binding mellem headsettet

og en enhed, eller hvis du har slettet bindingerne, aktiveres bindingstilstanden.

4

background image

Sådan slukkes headsettet
Tryk på , og hold den nede i 2 sekunder.

Hvis headsettet ikke bruges eller tilsluttes en enhed inden for 30 minutter, bliver det

deaktiveret.