Bluetooth Stereo Headset - Afspilning af musik

background image

Afspilning af musik
Hør din yndlingsmusik, uanset hvor du er.

Du skal oprette en binding mellem dit headset og en telefon, der understøtter

Bluetooth-profilen A2DP og har en musikafspillerfunktion, og derefter tilslutte

enhederne. Du kan også forbinde og tilslutte headsettet til en kompatibel

musikafspiller, der understøtter denne profil.

Beskyt din hørelse.

Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær

forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttaleren er i brug.

8

background image

Afspilning af en sang
Vælg sangen i musikafspilleren, og tryk derefter på .

Sådan standser eller fortsætter du musikken
Tryk på .

Hvis du modtager eller foretager et opkald, mens du hører musik, standses

afspilningen midlertidigt.

Afspilning af den næste eller forrige sang
Tryk på én gang eller på to gange.

Sådan starter du forfra på den aktuelle sang
Tryk på .

Sådan spoler du hurtigt gennem den aktuelle sang
Tryk på eller , og hold tasten nede.