Bluetooth Stereo Headset - Vedligeholdelse af enheden

background image

Vedligeholdelse af enheden
Enheden, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din

garantidækning.

Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer

elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.

Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske

komponenter kan blive beskadiget.

Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige

batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen,

kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.

Enheden må ikke forsøges åbnet.

Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold

til lovgivningen om radioudstyr.

Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og

mekanikken.

Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.