Bluetooth Stereo Headset - Skraldespandssymbol med kryds over

background image

Skraldespandssymbol med kryds over

Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at

alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal

anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets

miljødeklaration på www.nokia.com/ecoprofile for at få flere miljøoplysninger.