Bluetooth Stereo Headset - Sådan hører du radio

background image

Sådan hører du radio

Sådan tænder eller slukker du radioen
Brug FM-knappen.

Søgning efter tilgængelige stationer
Tryk på eller , og hold tasten nede.

9

background image

Manuel ændring af frekvensen
Tryk på eller .