Bluetooth Stereo Headset - Μη αυτόματη ζεύξη των ακουστικών για πρώτη φορά

background image

Μη αυτόματη ζεύξη των ακουστικών για πρώτη φορά
1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένα.
2 Ενεργοποιήστε τη συμβατή συσκευή και κατόπιν ενεργοποιήστε τη λειτουργία

Bluetooth στη συσκευή.

3 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο.
4 Ρυθμίστε τη συσκευή σας σε λειτουργία αναζήτησης συσκευών Bluetooth. Για

λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

5 Στη συσκευή σας, επιλέξτε τα ακουστικά με μικρόφωνο από τη λίστα

εντοπισμένων συσκευών.

6 Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό ελέγχου 0000.

Εάν η συσκευή σας δεν εντοπίζει τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ζεύξης

είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση λειτουργίας ζεύξης

1 Πατήστε ταυτόχρονα και .
2 Πατήστε και κατόπιν επιλέξτε

Switch headset discoverable for pairing new

devices

.

Σε ορισμένες συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση

ξεχωριστά μετά τη διαδικασία ζεύξης.