Bluetooth Stereo Headset - Aku laadimine

background image

Aku laadimine
Enne peakomplekti kasutuselevõttu peate selle aku täis laadima.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kostab peakomplektist iga viie minuti järel piiks ja

näidikul vilgub ikoon . Laadimise ajal põleb märgutuli.

1 Ühendage laadija vooluvõrku.
2 Ühendage laadija kaabel peakomplekti mikro-USB-liidesesse. Kui aku on laetud,

siis märgutuli kustub.

3 Eraldage laadija peakomplektist ja seejärel vooluvõrgust.

Laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Täielikult laetud aku tagab kuni 7 tundi kõneaega, kuni 7 tundi muusika esitamise aega

ja kuni 150 tundi ooteaega.

Aku täitumuse kontrollimine
Vajutage nuppu . Aku täitumus kuvatakse näidikul.

Aku on piisavalt laetud.

Peaksite akut varsti laadima.

Laadige akut.