Bluetooth Stereo Headset - Näidiku märgutuled

background image

Näidiku märgutuled
Peakomplektil on näidik, mis pakub kogu vajalikku teavet. Sõltuvalt sellest, mida

teete, ja teie telefonimudelist, kuvatakse näidikul ühendatud seadme nimi, helistaja

nimi või number, kuulatava pala nimi ja raadiojaama sagedus ja nimi (kui saadaval).

Üldised märgutuled

Peakomplekt on ühendatud A2DP-d toetava seadmega, näiteks muusika­

pleieriga.

Peakomplekt on ühendatud HFP-d toetava seadmega, näiteks telefoniga.

Peakomplekti sidumine või ühendamine õnnestus.

Peakomplekt otsib Bluetooth-seadmeid.

Aku märgutuled

Aku on täis.

Aku on keskmiselt täis.

Aku on peaaegu tühi.

Aku on tühi.

Pleieri ja FM-raadio märgutuled

Raadiojaamu otsitakse saadaolevate sageduste vähenemise suunas.

Raadiojaamu otsitakse saadaolevate sageduste suurenemise suunas.

Pleier mängib.

Pleieri esitus on peatatud.

Pleier kerib tagasi.

Pleier kerib edasi.

Kõne märgutuled

Kõne on pooleli.

Kõne on ootel.

Keegi helistab teile.

Teie helistate kellelegi.

5

background image

Seadete ja abi märgutuled

Algseadete taastamine

Järgmine seade

Eelmine seade

Üksus on valitud.

Üksus pole valitud.