Bluetooth Stereo Headset - Peakomplekti sisselülitamine

background image

Peakomplekti sisselülitamine
Vajutage nuppu ja hoidke seda umbes kaks sekundit all. Peakomplekt loob

automaatselt ühenduse viimati ühendatud seadmega. Kui te pole varem

peakomplekti ühegi seadmega sidunud või olete varasemad seadmega sidumised

tühistanud, lülitatakse sisse sidumisrežiim.

4

background image

Peakomplekti väljalülitamine
Vajutage nuppu ja hoidke seda umbes kaks sekundit all.

Kui peakomplekti ei kasutata või ühendata 30 minuti jooksul teise seadmega, lülitub

see välja.