Bluetooth Stereo Headset - Helitugevuse muutmine ja bassi või kõrgete helide võimendamine

background image

Helitugevuse muutmine ja bassi või kõrgete helide võimendamine

Helitugevuse muutmine
Kasutage helitugevusnuppe.
Helitugevust saab reguleerida ka sellega ühendatud seadme kaudu, kui see

funktsioon on toetatud.

Kõrgete või madalate helide võimendamine

1 Vajutage korraga nuppe ja ja siis vajutage seadevalikute sirvimiseks nuppu

või .

2 Vajutage seade

Adjust bass and treble

valimiseks nuppu , siis valige valik

Bass

boosting

või

Treble boosting

.