Bluetooth Stereo Headset - Muusika esitamine

background image

Muusika esitamine
Saate oma lemmikmuusikat kuulata kõikjal.

Peakomplekt tuleb siduda ja ühendada telefoniga, mis toetab Bluetooth-tehnoloogia

A2DP-profiili ja millel on muusika esitamise funktsioon, või ühilduva muusikapleieriga,

mis seda profiili toetab.

Kuulmise kaitsmine

Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju

heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva ääres hoidmisel ettevaatlik.

Loo esitamine
Valige muusikapleieris lugu ja vajutage siis nuppu .

Muusika esituse peatamine või jätkamine
Vajutage nuppu .

8

background image

Kui teile helistatakse või helistate ise muusika kuulamise ajal, peatatakse muusika

esitus.

Eelmise või järgmise loo esitamine
Vajutage üks kord nuppu või kaks korda nuppu .

Praeguse loo esitamine algusest
Vajutage nuppu .

Praeguse loo kiiresti edasi- või tagasikerimine
Vajutage nuppu või ja hoidke seda all.