Bluetooth Stereo Headset - Raadio kuulamine

background image

Raadio kuulamine

Raadio sisse- ja väljalülitamine
Kasutage FM-lülitit.

Saadaolevate jaamade otsimine
Vajutage nuppu või ja hoidke seda all.

Sageduse muutmine käsitsi
Vajutage nuppu või .

9