Bluetooth Stereo Headset - Keele vahetamine

background image

Keele vahetamine
Saate valida kasutatava keele.

1 Vajutage korraga nuppe ja ja siis vajutage seadevalikute sirvimiseks nuppu

või .

2 Vajutage seade

Change language

valimiseks nuppu ja siis valige soovitud keel.