Bluetooth Stereo Headset - Sidumise tühistamine

background image

Sidumise tühistamine
Peakomplektis oleva seotud seadmete loendi saate käsitsi tühjendada.

Vajutage korraga nuppe ja , siis valige valik

Restore factory settings

. Pärast

seadete tühjendamist lülitatakse sidumisrežiim sisse.