Bluetooth Stereo Headset - Tõrkeotsing

background image

Tõrkeotsing
Peakomplekti ei saa ühilduva seadmega ühendada. Veenduge, et peakomplekt oleks

laetud, sisse lülitatud ja selle seadmega seotud.

Kas peakomplekt lakkas töötamast? Ühendage laadija vooluvõrku ja siis peakomplekt

laadijaga.