Bluetooth Stereo Headset - Peakomplekti sidumine esimest korda käsitsi

background image

Peakomplekti sidumine esimest korda käsitsi
1 Kontrollige, kas peakomplekt on välja lülitatud.
2 Lülitage ühilduv seade ja siis selle Bluetooth sisse.
3 Lülitage peakomplekt sisse.
4 Laske seadmel Bluetooth-seadmeid otsida. Vastavad juhised leiate ühendatava

seadme kasutusjuhendist.

5 Valige oma seadmes leitud seadmete loendist peakomplekt.
6 Küsimise korral sisestage pääsukood 0000.

Kui seade ei leia peakomplekti, veenduge, et sidumisrežiim oleks sisse lülitatud.

Sidumisrežiimi sisselülitamine

1 Vajutage korraga nuppe ja .

6

background image

2 Vajutage nuppu ja siis valige valik

Switch headset discoverable for pairing new

devices

.

Mõne seadme puhul tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.