Bluetooth Stereo Headset - Peakomplekti sidumine ja ühendamine NFC abil

background image

Peakomplekti sidumine ja ühendamine NFC abil
Lähiside (NFC) abil on lihtne peakomplekti ühilduva seadmega siduda ja ühendada.

Kui seade toetab NFC-d, lülitage selle NFC-funktsioon sisse ja puudutage siis

peakomplekti NFC-ala seadme NFC-alaga. Peakomplekt lülitub sisse ja loob

seadmega automaatselt ühenduse. NFC abil saate ka peakomplekti ja ühilduva

seadme vahelise ühenduse katkestada. Teavet NFC kohta leiate ühendatava seadme

kasutusjuhendist.

Kui ühendatav seade NFC-d ei toeta, siduge peakomplekt käsitsi.