Bluetooth Stereo Headset - Teave Bluetooth-ühenduse kohta

background image

Teave Bluetooth-ühenduse kohta
Bluetooth-ühenduse abil saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate

seadmetega (nt mobiiltelefonidega).

Seadmed ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid need ei tohi olla üksteisest

kaugemal kui 10 meetrit. Füüsilised takistused (nt seinad) või elektroonikaseadmed

võivad ühendust häirida.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 + EDR ja toetab järgmisi

profiile: hands-free, audio/video remote control profile, advanced audio distribution

ja phone book access . Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega,

pöörduge selle seadme tootja poole.

2