Bluetooth Stereo Headset - Teave peakomplekti kohta

background image

Teave peakomplekti kohta
Nokia Bluetooth-stereopeakomplekti BH-221 abil saate teha vabakäekõnesid ja

nautida liikvel olles oma lemmikmuusikat ja kuulata raadiot. Peakomplekti on hõlbus

siduda ühilduvate seadmetega ning saate sujuvalt vaheldumisi aktiveerida muusika

kuulamise ja helistamise.

Toote pind on niklivaba.

Hoiatus:

Toode võib sisaldada väikeseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Mõned toote osad on magnetilised. Toote ja metallosade vahel võib tekkida

magnetiline tõmme. Ärge asetage toote lähedusse krediitkaarte ega muid magnet­

andmekandjaid, kuna neile talletatud teave võib kustuda.

Lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle

tootega ühendatava seadme kasutusjuhendit.