Bluetooth Stereo Headset - Aku- ja laadijateave

background image

Aku- ja laadijateave
Seadmel on sisse ehitatud korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib

viga saada.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-10 . Laadija täpne mudelinumber sõltub pistiku tüübist. Pistiku tüüp

võib olla üks järgmistest: E, X, AR, U, A, C, K, B või N.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks.

Kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised. Tegelikud ajad sõltuvad näiteks seadme seadetest, kasutatavatest

funktsioonidest, aku seisundist ja kasutuskeskkonna temperatuurist.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korraks eraldada ja siis

taas seadmega ühendada.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna

ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja

lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid.

Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

10

background image

Kasutage laadijat ainult ette nähtud otstarbel. Laadijate ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta laadijate kasutamine

võib põhjustada tule-, plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii.

Kui arvate, et laadija on katki, laske see teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi

kasutage katkist laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides.