Bluetooth Stereo Headset - Kasutuselt kõrvaldamine

background image

Kasutuselt kõrvaldamine
Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate

vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust.